+48 22 333 99 18

RAPORT

Scrolluj dalej

Megatrendy zmieniające przemysł


Polskie firmy produkcyjne na tle
globalnych megatrendów przemysłowych

Jakie są światowe trendy w przemyśle? Co czeka firmy przemysłowe w Polsce w nadchodzącej dekadzie?
Aby odpowiedzieć na te pytania zidentyfikowaliśmy aktualne trendy światowego przemysłu na podstawie analizy działań
i planów 150 największych firm przemysłowych na świecie
. Następnie sprawdziliśmy, na bazie danych, jak na tym tle wypadają polskie firmy przemysłowe.

Zapraszamy do lektury raportu „Megatrendy zmieniające przemysł” opublikowanego przez SpotData, centrum danych i analiz Bonnier Business Polska, wraz z innogy Polska.

POBIERZ RAPORT

Uważamy, że największe wyzwania, z jakimi będą musiały zmierzyć się firmy w Polsce w długim okresie, to:


1) dostosowanie do coraz bardziej restrykcyjnych regulacji środowiskowych i zmieniających się preferencji konsumentów w tym zakresie;

2) wprowadzenie technologii cyfrowych i automatyzacji;

3) dostosowanie łańcuchów produkcji i modeli biznesowych do nowych warunków technologicznych.

Małgorzata Eull - Dyrektor Pionu Klienci Biznesowi, innogy Polska

Alicja Defratyka, Ignacy Morawski, Jan Konczewski - analitycy SpotData

Wyróżniliśmy trzy główne megatrendy,
a w ramach każdego z nich – trzy trendy.

 1. rosnące inwestycje w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną
 2. rozprzestrzenianie się elektromobilności
 3. rewolucję opakowań i zero waste.
 1. rosnącą rolę przetwarzania danych
 2. rozprzestrzenianie się autonomicznych maszyn przemysłowych
 3. wzmocnienie kapitału ludzkiego
  w nadchodzącej erze maszyn.
 1. przechodzenie części transakcji na platformy elektroniczne
 2. skracanie łańcuchów dostaw i czasu reakcji na sygnały płynące od klientów
 3. inwestycje venture w nowe modele biznesowe.

Polski przemysł na tle globalnych megatrendów

Jak polski przemysł wygląda na tle przemysłu europejskiego pod względem adaptacji do globalnych megatrendów.


Po pierwsze, polski przemysł jest lepiej przygotowany na globalne zmiany pod względem organizacyjnym niż pod względem technologicznym.Po drugie, w obszarze transformacji energetycznej Polska ma sporo osiągnięć pod względem inwestycji w efektywność produkcji, ale wciąż sporo do narobienia pod względem wykorzystania nowych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, technologii elektryfikacji czy odzysku surowców.Po trzecie, w obszarze transformacji cyfrowej Polska bardzo słabo wypada w wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych czy z zakresu robotyki, ale jednocześnie przygotowanie i wykorzystanie siły roboczej w Polsce relatywnie szybko dostosowuje się do zmian w popycie na umiejętności.Po czwarte, polskie firmy są mocno włączone w międzynarodowe łańcuchy dostaw i z tego powodu relatywnie szybko adaptują się do zmian w funkcjonowaniu tych łańcuchów.

Źródło: opracowanie SpotData

POBIERZ RAPORT

Małgorzata Eull, Dyrektor Pionu

Klienci Biznesowi, innogy Polska

Najważniejszym obszarem zmian jest zdecydowanie transformacja klimatyczna skierowana głównie w inwestycje w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną. Firmy w coraz większym stopniu uwzględniają pojęcie zrównoważonego rozwoju, bo bycie „zielonym” przestało być jedynie efektownym sloganem a stało się biznesową koniecznością.

Jacek Siwiński,
Prezes Velux Polska

Marcin Barański,
Dyrektor Generalny Grupy VOX

Velux od lat łączy cele biznesowe z minimalizowaniem wpływu na środowisko. Już 10 lat temu wyznaczyliśmy sobie, że zredukujemy emisję CO2 o 50 proc. i do 2020 r. ten cel zrealizujemy.To jest nasza decyzja strategiczna, która nie jest wymuszona przez regulacje prawne. Ograniczenie zanieczyszczenia, wykorzystywanie odpadów w obiegu zamkniętym i wszystko to co prowadzi do ograniczenia zużycia energii, przekłada się na redukcję kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego naszej frmy.

Grupa VOX jest świadomą organizacją
i podąża za trendami ekologicznymi. Nie robimy tego ze względu na narzucone regulacje. Odgórnym wymogom każda firma musi się poddać,ale to nie buduje żadnej przewagi konkurencyjnej. Ze względu na rosnące ceny energii optymalizujemy procesy i wprowadzamy rozwiązania, które pozwolą zwiększyć efektywność energetyczną.

Raport "Megatrendy zmieniające przemysł. Polskie firmy produkcyjne na tle globalnych megatrendów przemysłowych"

Raport został przygotowany przez analityków SpotData, centrum danych i analiz należące do Bonnier Business Polska.


Partnerem raportu specjalnego jest innogy Polska.

Autor:

Partner:

POBIERZ RAPORT
SKONTAKTUJ SIĘ

Raport

"Cyfryzacja to więcej niż technologia"

Kontakt z autorami raportu:
kontakt@spotdata.pl

biznes@innogy.com

SpotData jest ośrodkiem analitycznym działającym na styku mediów i analiz ekonomicznych, będącym częścią Bonnier Business Polska - wydawcy Pulsu Biznesu. To także największa w Polsce platforma umożliwiająca przeglądanie i wizualizowanie danych. Analitycy SpotData zajmują się dostarczaniem firmom dedykowanych danych branżowych i ogólnogospodarczych, a także przygotowywaniem raportów specjalnych.
Zobacz więcej naszych raportów: https://spotdata.pl/raporty

innogy Polska S.A. to część Grupy innogy – jednego z wiodących europejskich koncernów energetycznych, lidera w dziedzinie energii odnawialnej, elektroenergetycznej oraz gazowej infrastruktury sieciowej. W Polsce głównym obszarem działania firmy jest Warszawa i jej okolice, gdzie dostarcza energię elektryczną dla blisko miliona odbiorców. Spółka dynamicznie reaguje na trendy i zmiany zachodzące na rynku energetycznym, oferując szerokie i zrównoważone portfolio innowacyjnych produktów i usług.

Masz pytania? Skontaktuj się!