+48 503 867 830

RAPORT

Scrolluj dalej

Czas próby - Ranking ryzyk ekonomicznych

dla firm w 2019 r.

Raport specjalny - Analiza dziewięciu ryzyk dla dziewięciu branż


 • Choć wzrost gospodarczy w Polsce był w 2018 roku najszybszy od dekady…… to liczba niewypłacalnych firm zwiększyła się o 50 proc. w porównaniu z 2015 r.
 • Udział wynagrodzeń w PKB rośnie, a udział zysków firm spada…… co jest bardzo korzystne dla konsumentów, ale jednocześnie stawia modele biznesowe wielu średnich i mniejszych firm przed dużym ryzykiem
 • Branżą najmniej narażoną na różne wstrząsy są producenci pojazdów i części…… co może wydawać się zaskakujące, biorąc pod uwagę cykliczność popytu na samochody, ale jest to spójne z badaniami zagranicznymi.

Czy wiesz, że...

Takie są wnioski z raportu „Czas próby - Ranking ryzyk ekonomicznych dla firm w 2019 r.” opublikowanego przez SpotData, centrum danych i analiz Bonnier Business Polska,

wraz z KUKE, towarzystwem ubezpieczeń finansowych.

POBIERZ RAPORT

Scrolluj dalej

Nie piszemy, co się wydarzy, ale jaka jest wrażliwość przedsiębiorstw na różne scenariusze gospodarcze, różne ryzyka,które kryją się w polskim i światowym systemie ekonomicznym.

Wygląda na to, że dla przedsiębiorców rok 2019 z pewnością nie będzie należał do bezbarwnych. Jakim wyzwaniom będą musieli stawić czoła? O tym przekonamy się już wkrótce.

Ignacy Morawski, dyrektor SpotData

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE S.A.

Na wysokiej fali koniunktury nie wszystkim łatwo jest płynąć

Rozkład wyników netto firm giełdowych, 2018 r. vs 2015 r.


Źródło: opracowanie SpotData na podstawie danych ze spółek z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80

Koniunktura w Polsce jest od kilku lat bardzo dobra i to w widoczny sposób przekłada się na zyski firm. W ciągu trzech ostatnich lat wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce wzrósł o ponad 40%. Wśród spółek giełdowych - o ponad 50%. Jednocześnie w świecie firm zachodzi zjawisko, które można nazwać efektem „długiego ogona”, od pojęcia statystycznego opisujące go krańce rozkładu dystrybucji. Rośnie odsetek firm, które mają bardzo dobre wyniki, ale rośnie też odsetek takich, które mają straty – również duże straty.


Silni są coraz silniejsi, a słabsi coraz słabsi. Pokazujemy to poniżej na przykładzie wyników firm giełdowych,które umożliwiają analizę szerokiej grupy pojedynczych firm. Ale wnioski byłyby zapewne podobne na całej grupie polskich firm. Wraz z dobrą koniunkturą w sektorze przedsiębiorstw pojawia się szereg presji, z którymi niektóre firmy słabo sobie radzą. Dlatego najbliższy rok, lub nawet najbliższych kilka lat, może być dla wielu firm czasem próby.


Największej presji podlegają firmy średnie i mniejsze. W tej grupie rośnie odsetek podmiotów, które przynoszą straty. Wśród firm giełdowych, odsetek firm znajdujących się „pod wodą” wzrósł w ostatnich latach z 15% do 27%, mimo bardzo szybkiego wzrostu przeciętnego poziomu zysków. To zjawisko nie jest widoczne wśród firm średnio-dużych i dużych.
Rośnie odsetek firm które mają bardzo dobre i bardzo słabe wyniki

Kliknij na wykres aby powiększyć

POBIERZ RAPORT
Dziewięć ryzyk dla dziewięciu branż -
Ranking ryzyk w 2019 roku

Ranking ryzyk dla firm w 2019 roku uszeregowanych względem znaczenia dla biznesu (prawdopodobieństwo i skala konsekwencji)

Lista kluczowych ryzyk oraz ich wagi zostały stworzone przez ekonomistów SpotData na podstawie analizy trendów ekonomicznych oraz opinii przedsiębiorców. Wagi ryzyka wskazują na prawdopodobieństwo wystąpienia istotnego zagrożenia związanego z danym ryzykiem.
Analiza jest wykonana zarówno przy pomocy metod statycznych, w których badane były cechy branży, jak też metod dynamicznych, które polegają na ekonometrycznej analizie wrażliwości na zmiany wybranych wskaźników ekonomicznych. W przypadku każdego ryzyka dokonana została klasyfikacja branż od najbardziej wrażliwych do najmniej wrażliwych.
Z jakimi ryzykami zmierzą się firmy w nadchodzących miesiącach


Źródło: opracowanie SpotData

Kliknij na wykres aby powiększyć

POBIERZ RAPORT
 • Podwyżki płac
 • Osłabienie koniunktury
 • Niewypłacalność kontrahentów
 • Podwyżki kosztów energii
 • Wzmożona konkurencja
 • Nowe regulacje
 • Skokowe zmiany cen surowców
 • Skokowe zmiany kursów walut
 • Wzrost stóp procentowych
 • Przetwórstwo żywności
 • Przetwórstwo chemiczne
 • Produkcja mebli
 • Produkcja metali
 • Produkcja pojazdów/ motoryzacja
 • Budownictwo
 • Handel detaliczny
 • Informacja i komunikacja (ICT)
 • Transport i logistyka

Ryzyka

Branże

Przykładowa analiza ryzyk dla branży meblarskiej

Wrażliwość na ryzyka branży meblarskiej na tle innych, uwzględnionych w raporcie branż

Źródło: SpotData, dane na podstawie analizy ekonometrycznej


Meble to towar konsumpcyjny, na który popyt jest bardzo wrażliwy na zmiany sytuacji finansowej konsumentów. Teoretycznie zatem branża powinna być mocno wrażliwa na zmiany koniunktury. Jednak, podobnie jak w przypadku branży motoryzacyjnej, producenci w Polsce zajęli specyficzne miejsce w europejskich łańcuchach dostaw – dostarczają towary, które europejscy konsumenci chętnie kupują w trudniejszych czasach.


Dlatego eksport polskich mebli skokowo wzrósł do tych krajów,w których sytuacja konsumentów była najgorsza – Hiszpanii, Portugalii, czy Włoch. Z tego powodu wrażliwość branży na pewne teoretycznie istotne ryzyka w praktyce nie jest bardzo wysoka. Największym wyzwaniem dla tej branży są rosnące koszty pracy i presja konkurencji, czyli konieczność konsolidacji. Branża jest rozdrobniona, działa na niskich marżach i w bardzo mocnym stopniu dotyczy jej efekt „ogona” opisywany na początku raportu– najsłabsze firmy będą musiały się reorganizować. Dlatego też trend w niewypłacalnościach jest wyraźnie wzrostowy.

Przy niskich marżach wzrost kosztów bardziej boli

Kliknij na wykres aby powiększyć

POBIERZ RAPORT

Raport "Czas próby - ranking ryzyk ekonomicznych dla firm w 2019 r."

Raport „Czas próby - ranking ryzyk ekonomicznych dla firm w 2019 r.” został przygotowany przez analityków SpotData, centrum danych i analiz należące do Bonnier Business Polska.


Partnerem raportu specjalnego jest KUKE.


Raport przedstawia jaka jest wrażliwość przedsiębiorstw na różne scenariusze i ryzyka gospodarcze. Zdefiniowaliśmy dziewięć kluczowych grup ryzyk, z którymi muszą zmierzyć się firmy oraz wybraliśmy dziewięć szerokich branż, których wrażliwość na wybrane ryzyka definiujemy.

Autor:

Partner:

POBIERZ RAPORT
SKONTAKTUJ SIĘ

Raport

"Cyfryzacja to więcej niż technologia"

Kontakt z autorami raportu:
kontakt@spotdata.pl

kontakt@kuke.com.pl

Autor raportu:

SpotData jest platformą wizualizacji i analizy danych ekonomicznych, działającą na styku mediów i analiz, będącą częścią Bonnier Business Polska - wydawcy Pulsu Biznesu. Analitycy SpotData zajmują się dostarczaniem firmom dedykowanych danych branżowych i ogólnogospodarczych, a także przygotowywaniem raportów specjalnych. Dostarczamy danych predefniowanych jak też opracowań przygotowanych na specjalne zamówienie klientów.

KUKE od ponad 27 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Jako jedyni oferujemy produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpieczamy długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, a nasza spółka faktoringowa KUKE Finance finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu.

Masz pytania? Skontaktuj się!